Dansk udgave
English version

Fremstilling af eks. repos/ etageadskillelser, gangbroer med gitterriste, trapper og gelændere.


WINDMØLLEINDUTRIEN


space20.gif 

Dong Energys skib der sætter vindmøllefundamenter ned i havbunden

  Dong Energys skib der ligger til kaj i Grenå Havn ved indvielsen af det nye havnebassin i august 2010.
I forbindelse med etabeleringen af Anholt Havvindmøllepark er Danaflex design Industri med i det netværk af virksomheder, der fremover vil indgå i service, mv. på Grenå Havn.
 
 
Vi kan tilbyde:
smedearbejde og montage  i rustfri stål, sort stål og aluminium.
Desuden kan vi tilbyde service og vedligeholdese af produktionsanlæg i samarbejde med kunden.
 
Kontakt os på mobiltelefon  40303212
 

DFX11-marker.gifWind energi
 
 

 

 

 

 

DanaFlex Design - Industri - Send e-mail
Information, support & Feeedback - Decor Webdesign